Strona główna » Główna » XXIV Memoriał dr Tadeusza Jakubiaka

XXIV Memoriał dr Tadeusza Jakubiaka

22 sierpnia 2022

W dniu 7.08.2022 na strzelnicy w Ludwikowie Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało przy wsparciu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie XXIV Memoriał dr Tadeusza Jakubiaka, pierwszego Prezesa Zjednoczenia Odrodzonych Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Miło było powitać delegacje Kurkowych Bractw Strzeleckich, które po zbiórce przy cmentarzu w Mosinie przemaszerowały na mogiłę ś.p. dr Tadeusza Jakubiaka, gdzie zostały złożone kwiaty. Po części oficjalnej delegacje przejechały na strzelnicę w Ludwikowie gdzie wszystkich gości przywitał Brat Krzysztof Rembowski. Po części oficjalnej nastąpiło otwarcie strzelań.

Tarcza Memoriałowa

 1. Marek Balcerek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie
 2. Henryk Chraplewski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie
 3. Piotr Czapiewski Kurkowe Bratwo Strzeleckie w Tczewie

Tarcza Św. Sebastiana

 1. Tomasz Miężał Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie
 2. Marek Balcerek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie
 3. Piotr Czapiewski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tczewie

Tarcza 25-lecia reaktywacji M-P KBS

 1. Marek Balcerek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie
 2. Wojciech Maciejewski Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie
 3. Maria Jakubiak Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Tarcza Charytatywna

 1. Krzysztof Chraplewski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie
 2. Wojciech Maciejewski Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie
 3. Piotr Olejniczak Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

Tarcza Wójta Gminy Komorniki

 1. Piotr Olejniczak Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie
 2. Marek Balcerek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie
 3. Henryk Chraplewski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

Tarcza Burmistrza Miasta Puszczykowa

 1. Marek Garwoliński Kurkowe Bractwo Strzeleckie Grodu Przemysława
 2. Marek Balcerek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie
 3. Weronika Olejniczak Członek Wspierający Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie

Kur Ogólny

 1. Jan Urban Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Poznaniu
 2. Stanisław Maciejewski Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie
 3. Marek Garwoliński Kurkowe Bractwo Strzeleckie Grodu Przemysława

Wszystkim delegacjom Kurkowych Bractw Strzeleckich,Burmistrzowi Miasta Puszczykowa, Wójtowi Gminy Komorniki oraz wszystkim gościom dziękujemy za przybycie oraz zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach w imieniu Bractwa Mosińsko-Puszczykowskiego i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie serdecznie gratulujemy.

Główna