Strzelania

Strzelania

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

w Mosinie :

 

 

Zapraszamy na trening strzelecki on-line

wejście

 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie oprócz strzelań wykonywanych z broni sportowej duży nacisk kładzie na propagowanie strzelectwa czarnoprochowego. W programie imprez zawsze staramy się nie zapomnieć o zaprezentowaniu broni czarnoprochowej w formie salw honorowych wykonywanych z karabinów jak i armat wiwatowych lub organizacji konkurencji do tarcz czarnoprochowych zarówno z broni długiej jak i krótkiej. Konkurencje te zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród braci kurkowych jak i zaproszonych gości. Jest to niejednokrotnie jedyna szansa bezpośredniego zetknięcia z tą historyczną bronią. Jednocześnie staramy się także prezentować broń czarnoprochową podczas oficjalnych imprez brackich i nie tylko. Naszą intencją jest  propagowanie i przybliżenie osobom zainteresowanym klimatów związanych z strzelectwem sportowym oraz czarnoprochowym. Dzięki uprzejmości jednego z użytkowników serwisu youtube możemy obejrzeć film instruktażowy dotyczący podstaw obsługi i ładowania broni czarnoprochowej.

 

 Wyniki osiągnięte w poszczególnych statutowych zawodach strzeleckich:

 

Strzelanie 3-cio majowe :

2021-I.Tomasz Losiak
         II.Jerzy Szulc
        III.Zbigniew Karcz
 
2020-I.Grzegorz Szydłowski
          II. Tomasz Miężał
          III. Tomasz Szydłowski
 
2019-I. Zbigniew Suszka
         II. Tomasz Szydłowski
         III. Henryk Chraplewski
 
2018-I.Dariusz Karnabal
         II.Tomasz Szydłowski
         III.Zbigniew Suszka
 
2017 – I. Tomasz MIĘŻAŁ
           II. Zbigniew SUSZKA
           III. Grzegorz SZYDŁOWSKI
 
2016 – I. Grzegorz SZYDŁOWSKI
            II. Tomasz MIĘŻAŁ
           III. Kazimierz STANKOWIAK
 
2015 – I. Grzegorz SZYDŁOWSKI
            II. Krzysztof Zimmer
           III. Dariusz Koralewski
 
2014 – I. Zbigniew SUSZKA
            II. Tomasz MIĘŻAŁ
           III. Grzegorz SZYDŁOWSKI
 
2013 – I. Tomasz  LOSIAK
               II. Mariusz  SKROBISZEWSKI
               III. Krystian  ZIMMER
 
2012 – I.  Tomasz  SZYDŁOWSKI
               II.  Krzysztof  ZIMMER
              III. Tomasz  RUSIŃSKI
 
2011 – I. Paweł  ZYDORCZYK
               II. Krzysztof  ZIMMER
              III. Kazimierz  STANKOWIAK

Strzelanie  Zielonoświątkowe o tytuł Króla Bractwa:

2021-I. Tomasz Rusiński
        II. Henryk Chraplewski
        III.Zbigniew Karcz
 
 
2020-I.Kazimierz Stankowiak
         II.Tomasz Rusiński
         III.Tomasz Miężał
 
2019-I. Tomasz Miężał
         II. Mariusz Skrobiszewski
         III. Tomasz Rusiński
 
2018-I. Tomasz Miężał
          II.Tomasz Rusiński
          III.Robert Suszka
 
2017-I.Dariusz Karnabal
         II.Grzegorz Szydłowski
         III.Jacek Stankowiak
 
2016 – I. Tomasz SZYDŁOWSKI
            II. Grzegorz SZYDŁOWSKI
           III.  Mariusz SKROBISZEWSKI
 
2015 – I. Rafał STUDZIŃSKI
            II. Damian KAPCZYŃSKI
           III. Dariusz KORALEWSKI 
 
2014- I. Jacek STANKOWIAK
            II. Mariusz FILIPIAK
           III. Damian KAPCZYŃSKI
 
2013 – I. Grzegorz SZYDŁOWSKI
                 II. Tomasz SZYDŁOWSKI
               III. Zbigniew SUSZKA
 
2012 – I. Tomasz  SZYDŁOWSKI
                  II. Grzegorz  SZYDŁOWSKI
                 III. Paweł  ZYDORCZYK
 
2011 – I. Kazimierz  STANKOWIAK  
                II. Tomasz  SZYDŁOWSKI
               III .  Paweł  ZYDORCZYK
 

Strzelanie  Żniwne :

2021-I.Henryk Chraplewski
         II.Zbigniew Karcz
         III.Marcin Przybylski
 
2020-I Henryk Chraplewski
         II.Tomasz Miężał
         III.Grzegorz Szydłowski
 
2019-I. Grzegorz Szydłowski
         II. Zbigniew Suszka
         III. Tomasz Szydłowski
 
2018-I. Tomasz Szydłowski
          II.Grzegorz Szydłowski
          III.Zbigniew Suszka
 
2017 – I. Mariusz SKROBISZEWSKI
            II. Grzegorz SZYDŁOWSKI
           III. Tomasz SZYDŁOWSKI
 
2016 – I. Krzysztof ZIMMER
            II. Tomasz RUSIŃSKI
           III. Tomasz MIĘŻAŁ
 
2015 – I. Krzysztof Zimmer
            II. Grzegorz Szydlowski
           III.  Rafał Studziński
 
2014  – I. Tomasz Rusiński
               II. Damian Kapczyński
               III. Tomasz Miężał
 
2013  – I. Tomasz MIĘŻAŁ
               II. Grzegorz SZYDŁOWSKI
               III. Krzysztof ZIMMER
 
2012  – I.  Tomasz  MIĘŻAŁ
                II.  Tomasz  RUSIŃSKI  
               III. Paweł  ZYDORCZYK

2011  – I.  Jacek  STANKOWIAK

               II. Zbigniew  SUSZKA

              III. Tomasz  SZYDŁOWSKI

 

Tarcza Rycerskiego Zakonu św. Michała Archanioła :

2021-I. Jerzy Szulc
         II.Dariusz Koralewski
        III. Tomasz Miężał
(strzelali bracia KBS Mosina)
 
2021-I.Tomasz Szydłowski
         II.Zbigniew Suszka
         III. Adam Przewoźny
(strzelali wszyscy bracia KBS-tarcza otwarta)
 
 
2020-I Mariusz Skrobiszewski
         II. Grzegorz Szydłowski
         III. Roman Lubiejewski
(strzelali bracia KBS Mosina)
 
2019-I. Marcin Przybylski
         II. Grzegorz Szydłowski
        III.Mariusz Skrobiszewski
(strzelali bracia KBS Mosina)
 
       I. Tomasz Szydłowski
       II.Stanisław Rembowski M-P KBS
       III. Dariusz Karnabal
(strzelali wszyscy bracia KBS-tarcza otwarta)
 
2018-I. Tomasz Miężał
         II. Tomasz Szydłowski
         III.Grzegorz Szydłowski
(strzelali bracia KBS Mosina)
 
         I.Marek Balcerek KBS Jutrosin
         II. Robert Świerczyński LBK
         III. Wociech Maciejewski M-P KBS
(strzelali  wszyscy bracia KBS-tarcza otwarta)
 
2017- I. Dariusz KARNABAL
            II. Tomasz MIĘŻAŁ
            III. Dariusz KORALEWSKI
(strzelali bracia KBS Mosina)
 
           I.Krzysztof Cieślak KBS Tarnowo Podgórne
           II.Witold Tomaszewski
           III.Wojciech Maciejewski M-P KBS
(strzelali wszyscy bracia KBS-tarcza otwarta)
 
2016-I.Wojciech Maciejewski M-P KBS
          II.Grzegorz Szydłowski
          III.Tomasz Szydłowski
(strzelali wszyscy bracia KBS-tarcza otawrta)
 
2015-I. Zbigniew Suszka
         II. Tomasz Rusiński
         III.Tomasz Losiak
 
2014 I. Grzegorz SZYDŁOWSKI
            II. Tobiasz PELCZYK  KBS Książ Wlkp.
              III. Bartosz WACHOWIAK  KBS Książ Wlkp.
(strzelali wszyscy bracia KBS-tarcza otwarta)
 
 
2013 – I. Grzegorz SZYDŁOWSKI
              II. Damian KAPCZYŃSKI
             III. Tomasz LOSIAK
 
2012  – I. Tomasz  MIĘŻAŁ
               II. Tomasz  SZYDŁOWSKI
              III. Krzysztof  ZIMMER

2011  – I. Grzegorz  SZYDŁOWSKI 

                II. Tomasz  RUSIŃSKI 

               III. Paweł  ZYDORCZYK 

 

Tarcza  Niepodległościowa :

2021-I.Krzysztof Chraplewski
         II.Tomasz Miężał
         III. Tomasz Jaśkiewicz
 
2020- I. Tomasz Miężał
          II. Mariusz Skrobiszewski
          III. Jerzy Szulc
 
2019-I. Dariusz Koralewski
          II. Grzegorz Szydłowski
          III.kazimierz Stankowiak
 
2018-I.Tomasz Rusiński
         II.Mariusz Skrobiszewski
         III.Grzegorz Szydłowski
 
2017-I. Tomasz Miężał
          II.Zbigniew Suszka
          III.Dariusz Karnabal
 
2016-I. Mariusz Skrobiszewski
         II.Damian Kapczyński
         III. Tomasz Rusiński
 
2015-I. Tomasz Losiak
         II. Dariusz Karnabal
         III.Kazimierz Stankowiak
 
2014- I.Zbigniew  Suszka
           II. Damian Kapczyński
           III.Tomasz Rusiński
 
2013 – I.Tomasz RUSIŃSKI
            II. Robert SUSZKA
           III. Grzegorz SZYDŁOWSKI
 
2012 – I. Paweł  ZYDORCZYK  
               II. Tomasz  MIĘŻAŁ 
              III. Krzysztof  ZIMMER  
 
2011 – I. Krzysztof  ZIMMER 
               II. Tomasz  RUSIŃSKI 
              III. Jacek  STANKOWIAK
 
 

 Wyniki w pozostałych konkurencjach podczas królewskich zawodów zielonoświątkowych 2012:

 

 

Tarcza  Sztandarowa :

 I. Mariusz  Skrobiszewski  KBS Mosina

 

Tarcza  Bracka :

 I. Mariusz  Skrobiszewski  KBS Mosina
 II. Paweł  Zydorczyk  KBS Mosina
 III. Robert  Świder  Gość Bractwa

 

Tarcza  Fundacyjna I (czarnoprochowa) broń długa :

 I. Krzysztof  Zimmer  KBS Mosina
 II. Tomasz  Szydłowski  KBS Mosina
 III. Mariusz  Skrobiszewski  KBS Mosina
 

Tarcza  Fundacyjna II (czarnoprochowa) broń krótka :

 I. Tomasz  Miężał  KBS Mosina
 II. Tomasz  Rusiński  KBS Mosina
 III. Zbigniew  Suszka  KBS Mosina
 
 
 

 Wyniki osiągnięte w zawodach zorganizowanych z okazji poświęcenia sztandaru:

 

 

Tarcza Sztandarowa:   

I. Jan Ciszewicz  BK Dolsk

II.Mikołaj Popławski  Mosińsko-Puszczykowskie KBS

III. Andrzej Kubiak  KBS Śrem

 

Tarcza Bracka:

I. Jan Ciszewicz  BK Dolsk

II. Wojciech Maciejewski  Mosińsko-Puszczykowskie KBS

III.Mikołaj Popławski  Mosińsko-Puszczykowskie KBS

 

Tarcza Honorowa:

I. Jan Ciszewicz  BK Dolsk

II.Mikołaj Ginajło  Rycerski Zakon św.Michała Archanioła

III.Wojciech Maciejewski  Mosińsko-Puszczykowskie KBS

 

Tarcza św.Sebastiana:

I. Piotr Stech  Ryceski Zakon św.Michała Archanioła

II. Krystian Zimmer  KBS Mosina

III. Tomasz Szydłowski  KBS Mosina

 

Tarcza św.Michała Archanioła:

I.Jan Ciszewicz  BK Dolsk

II.Mikołaj Popławski  Mosińsko -Puszczykowskie KBS

III.Grzegorz Szydłowski  KBS Mosina

 

Tarcza Fundacyjna:

I. Jan Ciszewicz  BK Dolsk

II.Tomasz Miężał  KBS Mosina

III.Wojciech Maciejewski  Mosińsko-Puszczykowskie KBS

 

Strzelanie do Kura:

Tomasz Rusiński  KBS Mosina

 

Wyniki osiągnięte w pozostałych konkurencjach podczas królewskich zawodów żniwnych 2013:

 

 

Tarcza Pierścieniowa Karabin 5,6 mm:

I. Grzegorz Szydłowski  KBS Mosina

II. Dariusz Karnabal  KBS Mosina

III. Piotr Cieślewicz  Gość Bractwa

 

Tarcza Pierścieniowa Pistolet 5,6 mm:

I. Grzegorz Szydłowski  KBS Mosina

II. Tomasz Miężał  KBS Mosina

III. Krzysztof Zimmer KBS Mosina

 

Tarcza Fundacyjna dla Pań:

I. Lidia Skrobiszewska  Członek Wspierający

II. Agnieszka Suszka  Członek Wspierający

III. Małgorzata Kapczyńska  Członek Wspierający

 

Strzelanie do Kura:

I. Tomasz Rusiński  KBS Mosina

II. Tomasz Miężał  KBS Mosina

III. Mariusz Skrobiszewski  KBS Mosina

 

Wyniki osiągnięte w zawodach zorganizowanych na wyjździe integracyjnym w Niedamirowie 2014:

 

Tarcza Fundacyjna dla Pań:

I. Joanna Wojciechowska Gość Bractwa

II. Lidwina Karnabal Członek Wspierający

III. Lidia Skrobiszewska Członek Wspierający

Strzelanie do Kura:

I. Krzysztof Zimmer KBS Mosina

II.Tomasz Szydłowski KBS Mosina

III. Tomasz Miężał KBS Mosina

 

 

Wyniki osiągnięte w pozostałych konkurencjach podczas królewskich zawodów 3-majowo-zielonoświątkowych 2014:

Tarcz Fundacyjna dla Pań:

I. Julia Rusińska Gość Bractwa

II. Joanna Wojciechowska Gość Bractwa

III. Katarzyna Stankowska Gość Bractwa

 

Tarcza Punktowa Karabin 5,6 mm:

I. Mikołaj Popławski KBS Mosińsko-Puszczykowskie

II. Wojciech Stankowski Gość Bractwa

III. Sanisław Maciejewski KBS Mosińsko-Puszczykowskie

Tarcza Punktowa Pistolet 5,6 mm:

I. Mikołaj Popławski KBS Mosińsko-Puszczykowskie

II. Grzegorz Szydłowski KBS Mosina

III. Mieczysław Pieszyk KBS Mosińsko-Puszczykowskie

 

Strzelanie do Kura

I. Marek Koralewski Gość Bractwa

II. Lidia Skrobiszewska Członek Wspierający

III. Zbigniew Suszka KBS Mosina

 

 

 

 

  Królowie

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

w Mosinie:

 

Poczet Królów Zielonoświątkowych

Król Zielonoświątkowy A.D. 2013

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie 

Brat Grzegorz Szydłowski

Król Zielonoświątkowy A.D. 2012

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie

Brat Tomasz Szydłowski

 

Król Zielonoświątkowy A.D. 2011

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie

Brat Kazimierz Stankowiak

           Poczet Królów Żniwnych      

 

Król Żniwny A.D.2013

Król Żniwny A.D.2012

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie

Brat Tomasz Miężał

 Król Żniwny A.D.2011

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie

Brat Jacek Stankowiak

Król  3-cio  majowy :

2021- Tomasz Losiak

2020-Grzegorz Szydłowski

2019-Zbigniew Suszka

2018-Dariusz Karnabal

2017-Tomasz Miężał

2016-Grzegorz Szydłowski

2015-Grzegorz Szydłowski

2014   – Zbigniew SUSZKA

2013  – Tomasz LOSIAK

2012  –  Tomasz  SZYDŁOWSKI

2011  –  Paweł  ZYDORCZYK 

Król  Zielonoświątkowy :

2021-Tomasz Rusiński

2020-Kazimierz Stankowiak

2019-Tomasz Miężał

2018-Tomasz Miężał

2017-Dariusz Karnabal

2016-Tomasz Szydłowski

2015-Rafał Studziński

2014   – Jacek STANKOWIAK

2013  –  Grzegorz  SZYDŁOWSKI
 
2012  –  Tomasz  SZYDŁOWSKI
 
2011  –  Kazimierz  STANKOWIAK 

Król  żniwny :

2021-Henryk Chraplewski
 
2020-Henryk Chraplewski
 
2019-Grzegorz Szydłowski
 
2018-Tomasz Szydłowski
 
2017-Mariusz Skrobiszewski
 
2016-Krzysztof Zimmer
 
2015-Krzysztof Zimmer
 
2014- Tomasz Rusiński
 
2013-Tomasz Miężał
 
2012-Tomasz Miężał
 
2011- Jacek Stankowiak
 

Tarcze

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

w Mosinie:

Tarcze ufundowane na zawody strzeleckie w 1939 roku

Tarcze ufundowane na zawody strzeleckie w 2011 roku

Tarcze ufundowane na zawody strzeleckie w 2012 roku

Tarcze ufundowane na zawody strzeleckie w 2013 roku

Święcenie Sztandaru KBS Mosina

Zawody Strzeleckie Żniwne KBS Mosina
Tarcze ufundowane na zawody strzeleckie w 2014 roku

Zawody 3-Majowo-Zielonoświątkowe KBS Mosina