Zaproszenie na Królewskie Strzelanie Żniwne KBS Mosina 2022

W imieniu Braci KBS Mosina serdecznie zapraszamy na Królewskie Strzelanie Żniwne, które odbędzie się 11.09.2022 o godzinie 12:00 na Strzelnicy w Ludwikowie. Zapewniamy jak zawsze miłą atmosferę syty poczęstunek i dodatkowe atrakcje dla młodzieży.

1. Tarcza Żniwna. Udział biorą tylko Bracia KBS Mosina. (Fundator Król Żniwny 2021 Brat Henryk Chraplewski)

2. Tarcza Niepodległościowa. Udział biorą tylko Bracia KBS Mosina. (Fundator Brat Krzysztof Chraplewski)

3. Tarcza Rycerzy Zakonu Św.Michała Archanioła. Udział biorą tylko Bracia KBS Mosina. (Fundator Brat Mariusz Skrobiszewski)

4. Tarcza Św.Sebastiana. Udział biorą wszyscy Bracia KBS. (Fundator Brat Krzysztof Chraplewski)

5. Tarcza Powstańcza. Udział biorą wszyscy Bracia KBS. (Fundator Brat Marcin Przybylski)

6. Tarcza Bracka. Udział biorą wszyscy goście. (Fundator Brat Krzysztof Chraplewski)

7. Tarcza dla Pań. Udział biorą wszystkie Panie. (Fundator Weronika Olejniczak)

8. Tarcza Młodzieżowa-punktowa. Udział bierze młodzież do 18-tego roku życia z broni pneumatycznej. (Fundator Brat Tomasz Miężał)

9 Kur Ogólny. Udział biorą wszyscy goście. (Fundator Brat Michał Jankowski)

Serdecznie Zapraszamy Bracia KBS Mosina

Królewskie Strzelanie Żniwne Okręgu Poznańskiego ZKBS RP 2022

W dniu 4.09.2022 na strzelnicy BK Dolsk odbyło się Królewskie Strzelanie Żniwne Okręgu Poznańskiego ZKBS RP. Zestrzelania Kura Żniwnego Okręgu Poznańskiego ZKBS RP dostąpił Brat Tomasz Szydłowski KBS Mosina, Pierwszym Rycerzem została Siostra Urszula Krynicka KBS Grodu Przemysława, a Drugim Rycerzem Brat Zygmunt Kaczmarek KBS Poznań.

Wiwat Król Żniwny Okręgu Poznańskiego ZKBS RP A.D. 2022 Brat Tomasz Szydłowski,

Wiwat Rycerze Siostra Urszula Krynicka i Brat Zygmunt Kaczmarek