Zakon

Rycerski Zakon św. Michała Archanioła

 

 

   Rycerski Zakon św. Michała Archanioła jest międzynarodową organizacją charytatywną , która szczególną opieką otacza dzieci w szpitalach i sierocińcach znajdujących się na Ukrainie .

Organizacja współpracuje z innymi tego typu rycerskimi zakonami w całej europie .

W corocznych spotkaniach zakonu udział biorą przedstawiciele zakonów z Węgier , Niemiec , Francji , Portugalii i Włoch .

Kamieniec Podolski Wrzesień 2009

Pierwszym rycerzem zakonu z naszego bractwa został Grzegorz Szydłowski , który we wrześniu 2009 roku został mianowany rycerzem  Rycerskiego Zakonu św. Michała Archanioła. Uroczystość odbyła się podczas zjazdu zakonu w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie .

W kolejnych latach następne osoby z Polski zostały  przyjęte podczas inwestytury w poczet rycerzy zakonu .

Lwów Wrzesień 2010

W roku 2010 coroczny zjazd zakonu odbył się we Lwowie. W poczet rycerzy zakonu  przyjęty został Krzysztof Zimmer. Grzegorz Szydłowski otrzymał tytuł Rycerza Komandora.

Tarnopol Wrzesień 2011

W roku 2011 inwestytura zakonu odbyła się w Tarnopolu, podczas której w szeregi zakonu wstąpili Tomasz Szydłowski oraz Paweł Zydorczyk. Następni kandydaci naszego bractwa zgłosili swój akces. Miłym akcentem odbywających się uroczystości było utworzenie Komandorii Poznańskiej Rycerskiego Zakonu św. Michała Archanioła.

Czerniowce Wrzesień 2012

W kolejnym 2012 roku zjazd rycerzy odbył się w Czerniowcach , na terenie zawsze gościnnej Ukrainy, podczas którego kolejni bracia kurkowi z Mosiny zostali przyjęci w szeregi zakonu.

Tytuł rycerza z rąk Wielkiego Mistrza Rycerskiego Zakonu św. Michała Archanioła,Wielkiego Księcia Iwana Mikulinskiego otrzymali bracia: Mariusz Skrobiszewski,Zbigniew Suszka oraz Mariusz Filipiak .

Leinsweiler Kwiecień 2013

W dniach 19-21 kwietnia 2013 roku delegacja Komandorii Poznańskiej Rycerskiego Zakonu św. Michała Archanioła z Mosiny udała się na zaproszenie Rycerskiego Zakonu „Der Greif” do miejscowości Leinsweiler  na terenach Nadrenii Westfalii w Niemczech. W skład delegacji  weszli: Komandor Grzegorz Szydłowski oraz rycerze Mariusz Filipiak i Mariusz Skrobiszewski  wraz z bratem kurkowym  Łukaszem Mazurkiem. Zaproszenie zostało wystosowane przez  Wielkiego Mistrza Rycerskiego Zakonu „Der Greif” e.V. zał. w 1884 r. Franza Hannesschlägera .

Po przybyciu na miejsce delegacja została zakwaterowana w Hotelu „Rebmann”, po czym podjęto wszystkich przybyłych powitalną kolacją. W bardzo miłej  atmosferze nasi bracia mieli okazję zregenerować siły po podróży.  Jednocześnie była okazją do nawiązania nowych znajomości oraz wymiany poglądów z naszymi dobrymi znajomymi.

Drugi dzień pobytu nasza delegacja rozpoczęła od zwiedzania okolic obfitujących w zabytki architektury z XVI i XVII wieku oraz  wspaniałe winnice. Głównym punktem programu były  uroczystości odbywające się w kościele farnym św.Ludwika na które zostali zaproszeni miedzy innymi : Rycerski Zakon Św. Władysława z Węgier, Wojskowy Zakon Rycerzy Teutońskich, Zakon św. Jana Jerozolimskiego, oraz  przedstawiciele Rycerskiego  Zakonu św. Michała Archanioła z Ukrainy.

Po mszy i zakończeniu oficjalnej uroczystości wszystkie delegacje udały się do Hotelu „Leinsweiler Hof” na uroczystą kolację podsumowującą obchody związane z inwestyturą zakonu. Kolacja była tradycyjnie okazją do nawiązania nowych znajomości . Podczas trzydniowego pobytu, na każdym kroku nasza delegacja mogła się przekonać o wielkiej gościnności  gospodarzy wśród których nie zabrakło naszych rodaków na stałe mieszkających w Niemczech.

Iwano-Frankiwsk Wrzesień 2013

W dniach 20-22 września 2013 roku ośmioosobowa delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie udała się na tradycyjny zjazd Zakonu św. Michała Archanioła, który odbył się w mieście Iwano-Frankiwsk na Ukrainie. Miasto zostało tak nazwane na cześć ukraińskiego poety Iwana Franki. Dawniej miasto nosiło nazwę Stanisławów. Do dzisiaj mieszkańcy używają tej nazwy na przemian z obecną. W uroczystościach udział wzięli obecni rycerze naszego bractwa  oraz miedzy innymi bracia którzy w tym roku zostali przyjęci w szeregi zakonu. W skład delegacji weszli Komandor Grzegorz Szydłowski; rycerze: Mariusz Filipiak, Mariusz  Skrobiszewski, Zbigniew Suszka oraz bracia kurkowi: Robert Suszka, Łukasz Mazurek, Tomasz Losiak i Dariusz Karnabal.

Po przybyciu na miejsce przywitanie wszystkich gości odbyło się podczas uroczystej kolacji. Jak zawsze bardzo sympatyczna atmosfera sprzyjała zawiązywaniu nowych znajomości. Nie zabrakło także czasu na rozmowy z naszymi dobrymi znajomymi i przyjaciółmi. W kolacji uczestniczyli także przedstawiciele Rycerskich Zakonów z Węgier i Niemiec oraz Kozackiego Strzeleckiego Bractwa z Łucka.

W sobotę po śniadaniu wszyscy udali się na wycieczkę zorganizowaną przez gospodarzy. Celem był stary klasztor będący także twierdzą warowną służącą do obrony przed Turkami. Mieliśmy okazję podziwiać  piękną budowle oraz budzące zachwyt krajobrazy otaczające ją. W godzinach popołudniowych delegacja udała się na posiedzenie Magistratu Rycerskiego Zakonu św. Michała Archanioła celem omówienia i zatwierdzenia zmian w statucie oraz regulaminach organizacji. Podczas obrad nasza delegacja dowiedziała  się o kosztownej operacji jakiej wnuk skarbnika zakonu musi się poddać w szpitalu w Kijowie. Dzięki hojności naszych braci delegacja nasza udzieliła znaczącego wsparcia finansowego co spotkało się z wielkimi  wyrazami wdzięczności skarbnika oraz władz zakonu. Sobotnia kolacja przebiegła tradycyjnie w bardzo miłej atmosferze przy dźwiękach muzyki. Podczas kolacji nawiązaliśmy bardzo dobre kontakty z przedstawicielami Zakonu św. Władysława z Węgier oraz Niemiec. To wszystko zaowocowało wystosowaniem zaproszeń dla naszych rycerzy na zjazdy zakonów na Węgrzech oraz w Niemczech w roku 2014.

W niedziele po uroczystej mszy świętej odbyła się inwestytura podczas której trzech naszych braci zostali przyjęci w szeregi Zakonu Świętego Michała Archanioła. Tytuł rycerza z rąk Wielkiego Księcia Iwana Mikulinskiego otrzymali: Robert Suszka, Łukasz Mazurek oraz Tomasz Losiak. Podczas uroczystości pozostali przedstawiciele naszej delegacji zostali odznaczeni wysokimi odznaczeniami zakonnymi. Uroczysty obiad był podsumowaniem trzy dniowego pobytu na Ukrainie. Dzięki ofiarności naszej delegacji na każdym kroku spotykaliśmy się z słowami podziękowania i uznania ze strony wszystkich delegacji uczestniczących w uroczystościach. W tej atmosferze zakończył się pobyt w Stanisławowie i po gorących pożegnaniach delegacja udała się w drogę powrotną do Polski.

Mukaczewo Wrzesień 2014

Po raz kolejny w dniach 26-28.09.2014 roku delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Z Mosiny wzieła udział udział w corocznym zjeździe Rycerskich Zakonów z całej Europy na Ukrainie. W skład delegacji weszli: Komandor Grzegorz Szydłowski; Rycerze: Mariusz Skrobiszewski, Tomasz Szydłowski , Zbigniew Suszka, Łukasz Mazurek oraz Bracia Dariusz Karnabal i Tomasz Rusiński.

Tegoroczna inwestytura zakonu odbyła się w miejscowości Mukaczewo położonej  nad rzeką Latoricą na Nizinie Zakarpackiej . W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele Rycerskich Zakonów z Niemiec, Węgier, Włoch oraz delegacja z naszego kraju. W programie pobytu mieliśmy okazję zwiedzić największy zabytek Mukaczewa, górujący na miastem zamek Palanka (Palanok) dawną siedzibę Rakoczych.

Na uroczystym raucie nasza delegacja wręczła  pamiątkowe medale KBS Mosina naszym przyjaciołom którzy brali udział w zjeździe na Ukraine. Pamiątkowe medale otrzymali: Wielki Książe Ivan Mikuliński, Graf Igor Lisowicz oraz Wielki  Kanclerz Dr.Dr Tibor Romani i  Gabor Iwan Kiss z Wegier. Mając na uwadzę propagowanie naszej ojczyzny i lokalnej społeczności,statuetka  Eleganta z Mosiny została wręczona  Wielkiemu Kanclerzowi Rycerskiego Zakonu z Niemiec Klausowi Blossowi.

Tradycyjnie jak co roku podczas uroczystych zjazdów w szeregi zakonu wstąpili nowi członkowie. Podczas uroczystej gali w szeregi Rycerskiego Zakonu św. Michał Archanioła został przyjęty następny przedstawiciel naszego bractwa Brat Dariusz Karnabal. Pasowania na Rycerza dokonał Wielki Mistrz Zakonu Ivan Mikuliński. Jednocześnie strona ukraińska złożyła akces złożenia wizyty w naszym mieście w 2015 roku na czele z Wielkim Mistrzem. Dzięki dotychaczasowej współpracy i spełnieniu  odpowiedniech uwarunkowań, ustalane są szczegóły związane z nadaniem członkom Zakonu z Naszego Bractwa  Komandorii Mosińskiej. Było by to niebywałe wyróżnienie dla Naszego Miasta oraz KBS Mosina.

Lwów Wrzesień 2016

Po raz kolejny w dniach 15-18.09.2016r. delegacja   Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Mosiny, wzięła udział w corocznym zjeździe  Zakonów Rycerskich całej Europy na Ukrainie . Delegacjia w składzie: Komandor Grzegorz Szydłowski; rycerze:  Krzysztof Zimmer, Mariusz  Skrobiszewski, Zbigniew Suszka, Robert Suszka, Dariusz Karnabal oraz bracia kurkowi Witold Wilhelm, Damian Kapczyński i Tomasz Rusiński.

W skład delegacji weszły nasze członkinie wspierające Elżbieta Wilhelm, Elżbieta Rusińska, Lidwina Karnabal, Katarzyna Suszka, Agnieszka Suszka oraz gość Bractwa Tomasz Potocki wraz z małżonką. 

W tym roku Inwestytura odbyła się w miejscowości Lwów, – położony na pograniczu wschodniego Roztocza i Wyżyny Podolskiej, nad rzeką Pełtwią. W obradach zjazdu uczestniczyli Mistrzowie dwóch Zakonów Rycerskich z Niemiec (Ordo Militaris Teutonicus, Ritterorden Der Greif ) oraz przedstawiciele Zakonu z Węgier – (Rycerski Zakon św. Władysława).

Dzięki gościnności naszych gospodarzy w programie pobytu mogliśmy zwiedzić miejscowość Żółkiew pod Lwowem. Żółkiew to jedno z najważniejszych miejsc w życiu Jana III Sobieskiego. Król spędził tu dzieciństwo i lata młodzieńcze, a w późniejszym czasie – przed budową pałacu w Wilanowie – uczynił z zamku Żółkiewskiego pierwszą rezydencję królewską, zwaną słusznie „Małym Wawelem”. Miasto powstało w 1594 roku z inicjatywy hetmana Stanisława Żółkiewskiego pradziada Jana Sobieskiego. Nowy ośrodek miejski stał się szybko głównym centrum okolicznych dóbr, które początkowo znajdowały się w posiadaniu Żółkiewskich, następnie Daniłowiczów, a od połowy lat 30. XVII wieku Sobieskich. Znaczenie miasta podkreślał fakt położenia na strategicznej trasie między Lwowem a Zamościem.

Na uroczystym Raucie Nasza delegacja wręczyła Ordery Brackie Naszym przyjaciołom z Ukrainy oraz Mistrzom Zakonów z Niemiec.

Tradycyjnie mając świadomość pochodzenia oraz propagowania Naszej Małej Ojczyzny, statuetka Eleganta z Mosiny ufundowana przez Brata Mariusza Skrobiszewskiego została wręczona Grafowi Igorowi Lisowiczowi.

Liczba członków rycerzy Zakonu Naszej Organizacji powiększyła się, brat Witold Wilhelm na uroczystej gali został pasowany na Rycerza Zakonu. Tytuły Baronów otrzymali rycerze: Krzysztof Zimmer oraz Mariusz Skrobiszewski.