Podziękowanie

 

W imieniu Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie oraz Rodziny Krystiana pragniemy podziękować wszystkim przybyłym delegacjom Kurkowych Bractw Strzeleckiech za udział we mszy świętej oraz ceremoni pogrzebowej oraz wszystkim którzy byli z nami w tych najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu naszego Brata Krystiana.

 

Serdeczne podziękowania składają Bracia KBS Mosina.