Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe Okręgu Poznańskiego ZKBS RP 2022

1 sierpnia 2022

W dniu 19.06.2022 na strzelnicy w Ludwikowie odbyło się Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe Okręgu Poznańskiego ZKBS RP. Na strzelnicę przybyli przedstawiciele Kurkowych Bractw Strzeleckich Okręgu Poznańskiego oraz zaproszeni goście. Miło było gościć wszystkie przybyłe delegacje a przede wszystkim nowego Prezesa Okręgu Poznańskiego Brata Jana Ciszewicza oraz przedstawiciela Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Sekretarza Brata Januarego Bątkiewicza. Obchody rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez Ks. Kanonika Edwarda Majkę, następnie przywitano wszystkich przybyłych gości. Po części oficjalnej rozpoczęły się zmagania w następujących konkurencjach:

Strzelanie o Godność Króla Zielonoświątkowego ZKBS RP AD 2022

 1. Marcin Przybylski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie
 2. Roman Czechowski Kórnicko-Bnińskie Bractw Kurkowe
 3. Waldemar Ronke Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śremie

Wiwat Król Okręgu Poznańskiego ZKBS RP 2022 Brat Marcin Przybylski

Wiwat Rycerze Brat Roman Czechowski i Brat Waldemar Ronke

Strzelanie o Mistrza Okręgu Poznańskiego ZKBS RP 2022

 1. Mikołaj Popławski Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie
 2. Jan Ciszewicz Bractwo Kurkowe Dolsk
 3. Zdzisław Kaczmarek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu

Wiwat Mistrz Okręgu Poznańskiego ZKBS RP AD 2022 Brat Mikołaj Popławski

Strzelanie o Ryngraf z okazji 100 rocznicy ZKBS RP

 1. Zdzisław Kaczmarek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu
 2. Mikołaj Popławski Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie
 3. Ireneusz Handke Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku

Strzelanie do Tarczy Króla Zielonoświątkowego A.D.2021 Brata Zbigniewa Karcza.

 1. Zdzisław Kaczmarek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu
 2. Krzysztof Musiał Lubońskie Bractwo Kurkowe
 3. Piotr Olejniczak Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

Strzelanie do Tarczy Komandorii Poznańskiej Rycerskiego Zakonu Św. Michała Archanioła

 1. Zdzisław Jakubowski Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
 2. Zdzisław Kaczmarek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu
 3. Krzysztof Musiał Lubońskie Bractwo Kurkowe

Strzelanie do Tarczy Brackiej

 1. Krzysztof Chraplewski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie
 2. Henryk Chraplewski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie
 3. Piotr Oleniczak Kurkowe Bractwo w Mosinie

Strzelanie do Tarczy Charytatywnej

 1. Tomasz Miężał Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie
 2. Zdzisław Kaczmarek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu
 3. Jan Ciszewicz Bractwo Kurkowe Dolsk

Strzelanie do Tarczy dla Pań

 1. Vanessa Wojciechowska Gość Bractwa
 2. Ewa Chraplewska Gość Bractwa
 3. Klaudia Jaśkiewicz Członek Wspierający Bractwa

Tarcza Młodzieżowa

 1. Zuzanna Suszka Gość Bractwa
 2. Szymon Krawczyk Gość Bractwa

Kur Ogólny

 1. Zdzisław Jakubowski Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
 2. Wiesław Garstka Bractwo Kurkowe Dolsk
 3. Tomasz Rusiński Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

Zawody zakończyła tradycyjna salwa z armaty czarnoprochowej na cześć Króla Okręgu Poznanskiego AD 2022 jego Rycerzy i zwycięzców w poszczególnych konkrencjach. Bardzo dziękujemy Braciom z Lubońskiego Bractwa Kurkowego za zorganizowanie pokazu broni czarnoprochowej oraz Panu Bogdanowi Tarasiewiczowi za przeprowadzenie pokazu ratownictwa przedmedycznego który był sygnowany przez firmę Enea. Wszystkim Braciom i przybyłym gościom bardzo dziękujemy za przybycie i serdecznie zapraszamy za rok.

Zaproszenie na Strzelanie Zielonoświątkowe Okręgu Poznańskiego ZKBS RP A.D.2022

7 czerwca 2022

Bracia KBS Mosina oraz Król Zielonoświątkowy Okręgu Poznańskiego A.D. 2021 Brat Zbigniew Karcz zapraszają na Strzelanie Zielonoświątkowe Okręgu Poznańskiego ZKBS RP A.D.2022 które odbędzie się 19.06.2022 na strzelnicy w Ludwikowie.

                     Konkurencje Strzeleckie :

1. Strzelanie o Godność Króla Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego A.D.2022. Strzelanie do Kura.

2. Strzelanie o Mistrza Okręgu Poznańskiego. Strzelanie do tarczy punktowej.

3.Strzelanie o Ryngraf z okazji 100 rocznicy ZKBS RP. Strzelanie do tarczy punktowej.

4. Strzelanie do Tarczy Króla Zielonoświątkowego A.D.2021 Brata Zbigniewa Karcza.

5. Strzelanie do Tarczy Komandorii Poznańskiej Rycerskiego Zakonu Św. Michała Archanioła (fundatorem tarczy jest Brat Zbigniew Suszka)

6. Strzelanie do Tarczy Brackiej (fundatorem jest Brat Piotr Olejniczak)

7. Strzelanie Do Tarczy Charytatywnej (fundatorem jest Brat Krzysztof Zimmer)

8. Strzelanie Do Tarczy dla Pań (fundatorem jest Brat Tomasz Sowiński)

9. Tarcza Młodzieżowa (fundatorem jest Brat Szymon Wiśniewski)

10. Kur Ogólny (fundatorem jest Brat Dawid Kleczewski)

                   Program /Informacje :

godz.   9.00    Śniadanie królewskie .

godz. 10.00    Msza święta w kaplicy odprawiana przez ks. Edwarda Majkę .

godz. 11.00    Powitanie gości i oficjalne otwarcie strzelań .

godz. 11.00-12.00  Losowanie nr. do strzelania o Króla Okręgu, przygotowanie listy .

godz. 12.00    Rozpoczęcie strzelania o Godność Króla Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego

( kur ) .

godz. 12.00-16.30  Sprzedaż biletów do tarcz i rozpoczęcie strzelań.

godz. 17.00    Zakończenie strzelań do tarcz , początek strzelania do kura ( ogólnodostępnego ) .

godz. 17.30    Podsumowanie wyników strzelań i dekoracja zwycięzców konkurencji , zakończenie turnieju.

godz. 18.00    Biesiada bracka.

W programie imprezy poza konkurencjami strzeleckimi pokaz broni czarnoprochowej oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z pozdrowieniem brackim Bracia KBS Mosina

Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe A.D 2022 KBS Mosina

30 maja 2022

W dniu 29.05.2022 na strzelnicy w Ludwikowie odbył się Królewski turniej Zielonoświątkowy. Bracia KBS Mosina oraz przybyli goście stanęli do zaciętej rywalizacji w kilku konkurencjach brackich oraz ogólnodostępnych.

1. Strzelanie do Kura o godność Króla Zielonoświątkowego. Kura ufundował Król Zielonoświątkowy KBS Mosina 2021 Brat Tomasz Rusiński. W konkurencji wzięli udział tylko Bracia KBS Mosina. Zestrzelenia Kura dostąpił Brat Grzegorz Szydłowski. Pierwszym Rycerzem został Brat Dariusz Koralewski a drugim Rycerzem został Brat Marcin Przybylski.

       Wiwat Król Bractwa A.D.2022 Brat Grzegorz Szydłowski.

                                        Wiwat Rycerze

   Brat Dariusz Koralewski oraz Brat Marcin Przybylski

2.Tarcza 3-Majowa KBS Mosina. W konkurencji brali udział tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zdobył Brat Marcin Przybylski, drugie Brat Piotr Olejniczak, a trzecie Brat Dariusz Koralewski.

3.Tarcza Rycerzy Zakonu św. Michała Archanioła. Do tarczy strzelali wszyscy przybyli Bracia KBS. Pierwsze miejsce zdobył Brat Krzysztof Musiał LBK, drugie Brat Zdzisław Jakubowski K-B KBS, a trzecie Brat Grzegorz Szydłowski  KBS Mosina.

4. Tarcza Św. Sebastiana. Do tarczy strzelali tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zajął brat Krzysztof Zimmer, drugie Brat Piotr Olejniczak a trzecie Brat Dariusz Koralewski.

5. Tarcza Rzeczypospolitej Mosińskiej. Do tarczy strzelali wszyscy Bracia KBS. Pierwsze miejsce zajął Brat Tomasz Sowiński KBS Mosina, drugie Brat Zdzisław Jakubowski K-B KBS ,a trzecie brat Tomasz Jaśkiewicz KBS Mosina.

6. Tarcza Charytatywna KBS Mosina. Tarcza ku pamięci naszego zmarłego Brata Krystiana Zimmera. Tarcze ufundowała Barbara Zimmer. W konkurencji brali udział wszyscy goście. Pierwsze miejsce zdobył Dawid Jankowski Gość Bractwa, drugie Brat Krzysztof Chraplewski z KBS Mosina, a trzecie Brat Arkadiusz Podbylski z LBK.

W imieniu rodziców Brata Krystiana i wszystkich Braci KBS Mosina tradycyjnie dziękujemy wszystkim Braciom oraz przybyłym gościom za wzięcie udziału w konkurencji i jednocześnie gratulujemy zwycięzcom.

7.Tarcza Bracka. W konkurencji wzięli udział wszyscy goście. Pierwsze miejsce zajął Brat Krzysztof Musiał z LBK, drugie Vanessa Wojciechowska Gość Bractwa, trzecie Brat Zbigniew Jakubowski z K-B KBS.

6.Tarcza dla Pań. udział w konkurencji brały udział tylko panie. Pierwsze miejsce zajęła Vanessa Wojciechowska Gość Bractwa, drugie Agnieszka Chraplewska Członek Wspierający KBS Mosina , trzecie Ewa Chraplewska Gość Bractwa.

7.Strzelanie do Kura. W konkurencji wzięli  wszyscy goście. Zestrzelenia Kura dostąpił, a zarazem zajął pierwsze miejsce Brat Krzysztof Zimmer z KBS Mosina, drugie miejsce zajął Brat Dariusz Koralewski KBS Mosina, a trzecie Jakub Woroch Gość Bractwa.

8. Tarcza Młodzieżowa. W konkurencji brała udział młodzież do 18-tego roku życia przy użyciu broni pneumatycznej. Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Skrobiszewska , drugie Antek Borkowski a trzecie Filip Wojciechowski.

Zmagania strzeleckie Zielonoświątkowe KBS Mosina A.D.2022 zostały zakończone tradycyjną salwą  z armaty czarnoprochowej na cześć Króla, Rycerzy i Wszystkich Zwycięzców w poszczególnych konkurencjach.

Bracia KBS Mosina zapraszają na Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2022

13 maja 2022

Serdecznie zapraszamy na Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe KBS Mosina, które odbędzie się 29.05.2022 na strzelnicy w Ludwikowie, rozpoczęcie imprezy o godzinie 14:00.

w programie imprezy:

1. Kur Zielonoświątkowy (strzelają tylko Bracia KBS Mosina) Fundator Król Zielonoświątkowy A.D. 2021 Brat Tomasz Rusiński


2. Tarcza 3-Majowa (strzelają tylko Bracia KBS Mosina) Fundator Brat Tomasz Losiak


3. Tarcza Rycerzy Zakonu Św. Michała Archanioła (strzelają wszyscy Bracia KBS ) Fundator Brat Jerzy Szulc


4. Tarcza Św.Sebastiana( strzelają tylko Bracia KBS Mosina) Fundator Brat Krzysztof Chraplewski


5. Tarcza Rzeczypospolitej Mosińskiej( strzelają wszyscy Bracia KBS) Fundator Brat Tomasz Miężał


6. Tarcza Charytatywna (strzelają wszyscy goście) Fundator Barbara Zimmer


7. Tarcza Bracka( strzelają wszyscy goście) Fundator Brat Krzysztof Chraplewski


8. Tarcza dla Pań( strzelają wszystkie Panie) Fundator Brat Tomasz Losiak


9. Tarcza Młodzieżowa (Udział bierze młodzież do 18-tego roku życia z broni pneumatycznej) Fundator Brat Robert Suszka


10. Kur Ogólny(udział biorą wszyscy goście) Fundator Brat Zbigniew Karcz

Zapewniamy miła atmosferę i syty poczęstunek

Życzenia Wielkanocne 2022

16 kwietnia 2022

W tym wyjątkowym czasie życzmy Państwu, aby nadchodzące dni upłynęły w gronie najbliższych przy wielkanocnym, obfitym stole, by wypełnione były miłością i wypoczynkiem oraz dodały otuchy i wiary na przyszłość Bracia KBS Mosina.

Życzenia Bożonarodzeniowe 2021

26 grudnia 2021

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzy

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

Królewskie Strzelanie Żniwne 2021

30 września 2021

W dniu 25.09.2021 na Strzelnicy w Ludwikowie odbyło się Królewskie Strzelanie Żniwne Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie. Wszystkich przybyłych gości przywitał w imieniu Braci i swoim prezes KBS Mosina Brat Tomasz Miężał. Przedstawiamy wyniki zmagań w następujących konkurencjach:

1.Tarcza Żniwna.Tarcze ufundował Brat Henryk Chraplewski. Udział w konkurencji brali tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zajął Brat Henryk Chraplewski jednocześnie utrzymując tytuł Króla Żniwnego z roku 2020 , drugie Brat Zbigniew Karcz a trzecie Brat Marcin Przybylski.

Wiwat Król Żniwny Bractwa A.D.2021 Brat Henryk Chraplewski

2. Tarcza Niepodległościowa. Tarczę ufundował Brat Tomasz Miężał .Udział w konkurencji brali tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zajął Brat Krzysztof Chraplewski, drugie Brat Tomasz Miężał , a trzecie Brat Tomasz Jaśkiewicz.

3.Tarcza Rycerzy Zakonu św. Michała Archanioła.Tarczę ufundował Brat Tomasz Szydłowski. Do tarczy strzelali tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zdobył Brat Jerzy Szulc, drugie Brat Dariusz Koralewski , a trzecie Brat Tomasz Miężał

4. Tarcza Św. Sebastiana. Tarczę ufundował Brat Zbigniew Karcz. Udział w konkurencji brali wszyscy Bracia KBS. Pierwsze miejsce zajął Brat Krzysztof Chraplewski KBS Mosina, drugie Brat Marek Balcerek KBS Jutrosin ,a trzecie Brat Zbigniew Karcz KBS Mosina .

5. Tarcza Powstańcza.Tarczę ufundował Brat Dariusz Koralewski.Udział w konkurencji brali wszyscy Bracia KBS . Pierwsze miejsce zajął Brat Marcin Przybylski KBS Mosina, drugie Brat Marek Balcerek KBS Jutrosin, a trzecie Brat Krzysztof Chraplewski KBS Mosina.

6.Tarcza Bracka. Tarczę ufundował Brat Tomasz Szydłowski.Udział w konkurencji brali wszyscy goście. Pierwsze miejsce zajął Brat Krzysztof Chraplewski KBS Mosina, drugie Brat Marek Balcerek KBS Jutrosin, a trzecie Brat Marcin Przybylski KBS Mosina.

7.Tarcza dla Pań. Tarczę ufundował tradycyjnie Brat Tomasz Losiak KBS Mosina. W konkurencji brały udział tylko panie. Pierwsze miejsce zajęła Ewa Chraplewska gość bractwa, drugie Barbara Chraplewska członek wspierający bractwa , a trzecie Agnieszka Chraplewska gość bractwa.

8. Tarcza Młodzieżowa. W konkurencji brała udział młodzież do 18-tego roku życia przy użyciu broni pneumatycznej. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Suszka, drugie Natalia Pawlaczyk, a trzecie Noemi Michalska

8.Strzelanie do Kura. W konkurencji wzięli  wszyscy goście. Kura ufundował Brat Marcin Przybylski. Zestrzelenia Kura dostąpiła, a zarazem zajęła pierwsze miejsce Ewa Chraplewska gość bractwa, drugie miejsce zajął Brat Krzysztof Chraplewski KBS Mosina, a trzecie Barłomiej Kulkowski gość bractwa.

Zmagania strzeleckie zostały zakończone tradycyjną salwą z armaty czarnoprochowej na cześć Króla Żniwnego A.D. 2021 oraz zwycięzców w poszczególnych konkurencjach, którą wykonał Brat Arkadiusz Podbylski LBK a zarazem Członek Wspierający KBS Mosina. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie kultywuje tradycje czarnoprochowe, dlatego też staramy się aby na naszych imprezach nie zabrakło tego miłego akcentu.

Zaproszenie na Królewskie Strzelanie Żniwne 2021

20 września 2021

W imieniu Braci KBS Mosina serdecznie zapraszamy na Królewskie Strzelanie Żniwne, które odbędzie się 25.09.2021 o godzinie 13:00 na Strzelnicy w Ludwikowie. Zapewniamy jak zawsze miłą atmosferę syty poczęstunek i dodatkowe atrakcje dla młodzieży.

W programie imprezy:

1. Tarcza Żniwna. Udział biorą tylko Bracia KBS Mosina. (Fundator Król Żniwny 2020 Brat Henryk Chraplewski)

2. Tarcza Niepodległościowa. Udział biorą tylko Bracia KBS Mosina. (Fundator Brat Tomasz Miężał)

3. Tarcza Rycerzy Zakonu Św.Michała Archanioła. Udział biorą tylko Bracia KBS Mosina. (Fundator Brat Tomasz Szydłowski)

4. Tarcza Św.Sebastiana. Udział biorą wszyscy Bracia KBS. (Fundator Brat Zbigniew Karcz)

5. Tarcza Powstańcza. Udział biorą wszyscy Bracia KBS. (Fundator Brat Dariusz Koralewski)

6. Tarcza Bracka. Udział biorą wszyscy goście. (Fundator Brat Tomasz Szydłowski)

7. Tarcza dla Pań. Udział biorą wszystkie Panie. (Fundator Brat Tomasz Losiak)

8. Tarcza Młodzieżowa-punktowa. Udział bierze młodzież do 18-tego roku życia z broni pneumatycznej. (Fundatorem nagród Brat Witold Wilhelm)

9 Kur Ogólny. Udział biorą wszyscy goście. (Fundator Brat Marcin Przybylski)

                     Serdecznie Zapraszamy Bracia KBS Mosina

Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowo-Rocznicowe KBS Mosina

1 czerwca 2021

W dniu 27.05.2021 na strzelnicy w Ludwikowie odbyło się Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowo-Rocznicowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie. W tym roku przypadła 260-ta rocznica powstania i 10-ta reaktywacji naszego Bractwa. Zbiórka pocztów sztandarowych oraz przybyłych gości nastąpiła na Strzelnicy w Ludwikowie skąd nastąpił przemarsz do kaplicy gdzie odbyła się Msza Święta w intencji KBS Mosina odprawiona przez ks. kanonika Edwarda Majkę . Imprezę rozpoczął Prezes KBS Mosina Brat Tomasz Miężał przywitaniem przybyłych gości oraz odczytaniem kilku słów z genezy i historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie. Podczas części oficjalnej zostali uhonorowani Bracia założyciele oraz inni wyróżniający się Bracia. Pamiątkowe tabliczki rocznicowe zostały wręczone Bratu Grzegorzowi Szydłowskiemu, Krzysztofowi Zimmerowi, Tomaszowi Rusińskiemu i Zbigniewowi Suszce którzy zainicjowali reaktywację Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie. Wśród bieżących wyróżnień Brat Henryk Chraplewski, Krzysztof Chraplewski i Jerzy Szulc zostali odznaczeni Krzyżem Rycerskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczył Przewodniczący Sądu Honorowego Okręgu Poznańskiego ZKBS RP Brat Marek Baranowski Prezes Kórnicko-Bnińskiego KBS. Brat Dariusz Karnabal został odznaczony Gwiazdą KBS Mosina Klasy Drugiej, Brat Krzysztof Chraplewski oraz Brat Arkadiusz Podbylski LBK zostali odzanaczeni Gwiazdą KBS Mosina Klasy Trzeciej. Podczas części oficjalnej nastąpiło pasowanie Brata Zbigniewa Karcza na Brata Kurkowego. Po odczytaniu Roty Przyrzeczenia przez Prezesa Bractwa Brata Tomasza Miężała pasowania dokonał aktualnie panujący Król Zielonoświątkowy A.D. 2020 Brat Kazimierz Stankowiak. Część oficjalną zakończyło przemówienie ks.kanonika Edwarda Majki połączone z modlitwą w intencji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie.

Przedstawiamy wyniki zmagań w poszczególnych konkurencjach:

1. Strzelanie do Kura o godność Króla Zielonoświątkowego. Kura ufundował Król Zielonoświątkowy KBS Mosina 2020 Brat Kazimierz Stankowiak. W konkurencji wzięli udział tylko Bracia KBS Mosina. Zestrzelenia Kura dostąpił a jednocześnie Królem Bractwa został Brat Tomasz Rusiński . Pierwszym Rycerzem został Brat Henryk Chraplewski a drugim Rycerzem został Brat Zbigniew Karcz.

Wiwat Król Bractwa A.D. 2021 Brat Tomasz Rusiński

Wiwat Rycerze Brat Henryk Chraplewski i Brat Zbigniew Karcz

2.Tarcza 3-Majowa KBS Mosina. Tarczę ufundował Brat Grzegorz Szydłowski. W konkurencji brali udział tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zdobył Brat Tomasz Losiak drugie Brat Jerzy Szulc a trzecie Brat Zbigniew Karcz.

3.Tarcza Rycerzy Zakonu św. Michała Archanioła.Tarczę ufundował Brat Mariusz Skrobiszewski. Do tarczy strzelali wszyscy Bracia KBS. Pierwsze miejsce zdobył Brat Tomasz Szydłowski, drugie Brat Zbigniew Suszka a trzecie Brat Adam Przewoźny.

4. Tarcza Charytatywna KBS Mosina. Tarcza ku pamięci naszego zmarłego Brata Krystiana Zimmera. Tarcze ufundował dziadek Krystiana Aleksader Zimmer. W konkurencji brali udział wszyscy goście. Pierwsze miejsce zdobył Brat Grzegorz Szydłowski KBS Mosina , drugie Sebastian Roszyk gość bractwa, a trzecie Brat Tomasz Miężał KBS Mosina.

W imieniu rodziców Brata Krystiana i wszystkich Braci KBS Mosina tradycyjnie dziękujemy wszystkim Braciom oraz przybyłym gościom za wzięcie udziału w konkurencji.

5. Tarcza Rocznicowa KBS Mosina. Tarczę ufundował Brat Tomasz Miężał. W konkurencji brali udział wszyscy goście. Pierwsze miejsce zajęła Kasjopea Michalska członek wspierający KBS Mosina, drugie Brat Tomasz Szydłowski KBS Mosina a trzecie Brat Krzysztof Chraplewski KBS Mosina.

6. Tarcza Bracka. Tarczę ufundował Brat Krzysztof Chraplewski. W konkurencji brali udział wszyscy goście. pierwsze miejsce zajął Brat Tomasz Szydłowski KBS Mosina, drugie Brat Roman Wieczorek KBS Opalenica a trzecie Brat Krzysztof Chraplewski KBS Mosina.

7.Tarcza dla Pań. Tarczę ufundował Brat Tomasz Losiak. W konkurencji brały udział tylko Panie. Pierwsze miejsce zajęła Ewa Chraplewska Gość Bractwa, drugie Vanessa Wojciechowska Gość Bractwa a trzecie Barbara Chraplewska Członek Wspierający Bractwa.

8. Tarcza Młodzieżowa. Tarczę ufundował Brat Witold Wilhelm.W konkurencji brała udział młodzież do 18-tego roku życia przy użyciu broni pneumatycznej. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Pawlaczyk, drugie Antoni Grzechowiak a trzecie Noemi Michalska.

9.Strzelanie do Kura. Kura ufundował Brat Zbigniew Karcz.W konkurencji wzięli  wszyscy goście. Zestrzelenia Kura dostąpił, a zarazem zajął pierwsze miejsce Brat Arkadiusz Podbylski LBK oraz Członek Wspierający KBS Mosina, drugie miejsce zajął Brat Zdzisław Jakubowski Kórnicko-Bnińskie KBS, a trzecie Łukasz Sałata gość bractwa.

Zmagania strzeleckie KBS Mosina A.D.2021 zostały zakończone tradycyjną salwą  z armaty czarnoprochowej na cześć Nowego Króla A.D. 2021, Rycerzy i wszystkich Braci Kurkowych oraz gości przybyłych na imprezę. Jednocześnie Zarząd Bractwa dziękuje wszystkim Braciom KBS Mosina oraz z zaprzyjaźnionych Bractw którzy zaangażowali się w organizację naszej imprezy.

Zaproszenie na Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowo-Rocznicowe.

18 maja 2021

Bracia KBS Mosina mają zaszczyt zaprosić na Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowo-Rocznicowe, które odbędzie się na Strzelnicy w Ludwikowie 27.06.2021. W tym roku przypada 10-ta rocznica reaktywacji oraz 260-ta powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie. Zapewniamy jak zawsze miłą atmosferę, syty poczęstunek oraz dodatkowe atrakcje dla młodzieży.

Zbiórka pocztów sztandarowych oraz przybyłych gości o godzinie 09:30 na Strzelnicy w Ludwikowie skąd nastąpi przemarsz do kaplicy gdzie odbędzie się o godzinie 10:00 Msza Święta w intencji KBS Mosina odprawiona przez ks. kanonika Edwarda Majkę . Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godzinie 11:00. Imprezę rozpoczynamy przywitaniem przybyłych gości oraz częścią oficjalną podczas której między innymi nastąpi oficjalne pasowanie na Brata Kurkowego KBS Mosina Zbigniewa Karcza , następnie o godzinie 12:00 przewidujemy otwarcie strzelań.

W programie imprezy:

1. Strzelanie o Godność Króla Zielonoświątkowego KBS Mosina. Strzelanie do Kura (strzelają tylko Bracia KBS Mosina). Kura Zielonoświątkowego funduje Król Zielonoświątkowy KBS Mosina A.D. 2020 Brat Kazimierz Stankowiak.

2.Tarcza 3-Majowa (strzelają tylko Bracia KBS Mosina). Fundator tarczy Brat Grzegorz Szydłowski.

3.Tarcza Rycerzy Zakonu Św.Michał Archanioła (strzelają wszyscy Bracia KBS). Fundator tarczy Brat Mariusz Skrobiszewski.

4.Tarcza Charytatywna (strzelają wszyscy  goście). Fundator tarczy Brat Krzysztof Zimmer.

5. Tarcza Rocznicowa (strzelają wszyscy goście). Fundator tarczy Brat Tomasz Miężał

6.Tarcza Bracka (strzelają wszyscy goście). Fundator tarczy Brat Krzysztof Chraplewski.

7.Tarcza dla Pań (strzelają wszystkie Panie). Fundator Brat Tomasz Losiak.

8. Tarcza Młodzieżowa( udział bierze młodzież do 18-tego roku życia z broni pneumatycznej) Fundator tarczy Brat Witold Wilhelm.

9.Kur (strzelają wszyscy goście). Fundator kura Brat Zbigniew Karcz.

Serdecznie zapraszamy Bracia KBS Mosina

Następna strona »