Strzelanie Zielonoświątkowe Okręgu Poznańskiego ZKBS RP A.D.2019

24 czerwca 2019

W dniu 16.06.2019 na strzelnicy w Ludwikowie odbyło się Strzelanie Zielonoświątkowe Okręgu Poznańskiego A.D 2019. W zawodach brali przedstawiciele następujących bractw: Bractwo Kurkowe Dolsk, Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe, Mosińsko-Puszczykowskie Bractwo Kurkowe, Bractwo Kurkowe Poznań 1253, Poznańskie Bractwo Kurkowe, Bractwo Kurkowe Grodu Przemysława, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śremie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku, Lubońskie Bractwo Kurkowe oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie. Nie zabrakło także znamienitych gości. Na zawodach zawitała delegacja Zakonu Św.Michała Archanioła z Ukrainy na czele z Wielkim Księciem Iwanem Mikulińskim. Zmagania Strzeleckie wyłoniły nastepujących zwycięzców:

     

 STRZELANIE O GODNOŚĆ KRÓLA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO OKRĘGU POZNAŃSKIEGO ZKBS RP AD 2019 :

1. Jan Mazur Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku

2. Wiesław Łyczkowski Poznańskie Bractwo Kurkowe

3. Krzysztof Rembowski Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie

 

Wiwat Król Okręgu Poznańskiego ZKBS RP A.D.2019 Brat Jan Mazur

Wiwat Rycerze Brat Wiesław Łuczkowski i Brat Krzysztof Rembowski

 

STRZELANIE O GODNOŚĆ MISTRZA OKRĘGU POZNAŃSKIEGO ZKBS RP AD 2019

1.Wojciech Maciejewski Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie

2. Eugeniusz Richter Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku

3. Zdzisław Kaczmarek Kurkowe bractwo Strzeleckie w Swarzędzu

 

Wiwat Mistrz Okręgu Poznańskiego ZKBS RP A.D 2019 Brat Wojciech Maciejewski

 

STRZELANIE DO TARCZY KRÓLA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO OKRĘGU POZNAŃSKIEGO

AD 2018 GRZEGORZA SZYDŁOWSKIEGO

1.Wojciech Maciejewski Mosińsko-Puszczykowskie Bractwo Strzeleckie.

2. Jan Mazur Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku

3. Zdzisław Kaczmarek Kurkowe bractwo Strzeleckie w Swarzędzu

 

STRZELANIE DO TARCZY JUBILEUSZOWEJ Z OKAZJI 25-tego TURNIEJU

O GODNOŚĆ KRÓLA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO OKRĘGU POZNAŃSKIEGO ZKBS RP

1.Zdzisław Kaczmarek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu

2.Tomasz Szydłowski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

3.Wojciech Wierkiewicz Poznańskie Bractwo Kurkowe

 

STRZELANIE DO TARCZY KOMANDORII POZNAŃSKIEJ

RYCERSKIEGO ZAKONU św. MICHAŁA ARCHANIOŁA

1.Michał Wtorkowski Bractwo Kurkowe w Murowanej Goślinie

2. Jan Ciszewicz Bractwo Kurkowe w Dolsku

3.Zdzisław Kaczmarek Kurkowe bractwo Strzeleckie w Swarzędzu

 

STRZELANIE DO TARCZY CHARYTATYWNEJ

1.Tomasz Szydłowski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

2.Zdzisław Kaczmarek Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu

3.Marcin Przybylski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

 

STRZELANIE DO KURA

1.Marcin Przybylski Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

2.Jerzy Szulc Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

3.Andrzej Borowski Poznańskie Bractwo Kurkowe

Zawody odbyły się w miłej atmosferze przy wsparciu ładnej pogody i frekwencji przybyłych Braci i gości. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Jak zawsze nie zabrakło oprawy czarnoprochej. Salwy z armat czarnoprochowych na cześć Króla Okręgu Rycerzy i Wszystkich Zwycięzców uświetniły zawody.

 

Strzelanie Zielonoświątkowe Okręgu Poznańskiego A.D.2019

4 czerwca 2019

W imieniu Braci Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie oraz Króla Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego A.D. 2018 Brata Grzegorza Szydłowskiego serdecznie zapraszamy na Królewskie Strzelanie Okręgu Poznańskiego które odbędzie się 16.06.2019 na strzelnicy w Ludwikowie.

 

W programie imprezy:

1. Strzelanie o Godność Króla Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego. Strzelanie do Kura (strzelają Bracia KBS Okręgu Poznańskiego). Kura Zielonoświątkowego funduje Król Okręgu Poznańskiego A.D. 2018 Brat Grzegorz Szydłowski

2. Strzelanie o Mistrza Okręgu Poznańskiego. (strzelają Bracia KBS Okręgu Poznańskiego). Tarcza Punktowa.

3. Strzelanie do Tarczy Króla Zielonoświątkowego A.D. 2018 Grzegorza Szydłowskiego (strzelają Bracia KBS). Tarczę funduje Brat Grzegorz Szydłowski.

4. Strzelanie do Tarczy Komandorii Poznańskiej Rycerskiego Zakonu Św. Michała Archanioła (strzelają Bracia KBS). Tarczę funduje Brat Grzegorz Szydłowski.

5. Strzelanie do Tarczy Jubileuszowej z okazji 25-tego turnieju o Godność Króla  Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego (strzelają Bracia KBS). Tarczę funduje Brat Grzegorz Szydłowski.

6. Strzelanie do Tarczy Brackiej z Wizerunkiem Patrona Bractw Św. Sebastiana (Strzelają Bracia KBS). Tarczę funduje Brat Grzegorz Szydłowski.

7. Strzelanie do Tarczy Charytatywnej (strzelają wszyscy goście). Tarczę funduje Brat Krzysztof Zimmer.

8. Strzelanie do Tarczy Pań (strzelają wszystkie Panie). Tarczę funduje Brat Zbigniew Suszka oraz Brat Tomasz Szydłowski

9. Strzelanie do Tarczy Młodzieżowej (strzela młodzież do 18-tego roku życia z broni pneumatycznej) Tarcza Punktowa.

10. Strzelanie do Kura (strzelają wszyscy goście) Kura funduje Król Zielonoświątkowy A.D. 2019 KBS Mosina Brat Tomasz Miężał.

        W Trakcie Zawodów KBS  Mosina Zapewnia Gościom Smaczne Jadło.

 

Informacje:

 godz.   9.00    Śniadanie królewskie .

 godz. 10.00    Msza święta w kaplicy w Ludwikowie odprawiana przez ks. kanonika Edwarda Majkę .

 godz. 11.00    Powitanie gości i oficjalne otwarcie strzelań .

 godz. 11.00-11.30  Losowanie nr. do strzelania o Godność Króla Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego A.D.2019, przygotowanie listy strzelających.

 godz. 11.45    Rozpoczęcie strzelania o Godność Króla Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego A.D.2019 ( Kur Zielonoświątkowy ) .

 godz. 12.00-16.00  Sprzedaż biletów do tarcz.

 godz. 16.30    Zakończenie strzelań do tarcz , początek strzelania do Kura (kur ogólnodostępny) .

 godz. 17.00    Podsumowanie wyników strzelań i dekoracja zwycięzców  poszczególnych konkurencji , zakończenie turnieju.

 godz. 17.30    Biesiada bracka.

 

Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe KBS Mosina 2019

1 czerwca 2019

W dniu 26.05.2019 na strzelnicy w Ludwikowie odbył się Królewski turniej Zielonoświątkowy. Bracia KBS Mosina oraz przybyli goście stanęli do zaciętej rywalizacji w kilku konkurencjach brackich oraz ogólnodostępnych.

1. Strzelanie do Kura o godność Króla Zielonoświątkowego. Kura ufundował Król Zielonoświątkowy KBS Mosina 2018Brat Tomasz Miężał. W konkurencji wzięli udział tylko Bracia KBS Mosina. Zestrzelenia Kura dostąpił Brat Tomasz Miężał jednocześnie utrzymując godność Króla Zieloświątkowego ze zeszłego roku. Pierwszym Rycerzem został Brat Mariusz Skrobiszewski a drugim Rycerzem został Brat Tomasz Rusiński.

       Wiwat Król Bractwa A.D.2019 Brat Tomasz Miężał.

                                        Wiwat Rycerze

   Brat Mariusz Skrobiszewski oraz Brat Tomasz Rusiński

2.Tarcza 3-Majowa KBS Mosina. W konkurencji brali udział tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zdobył Brat Zbigniew Suszka, drugie Brat Tomasz Szydłowski, a trzecie Brat Henryk Chraplewski.

3.Tarcza Rycerzy Zakonu św. Michała Archanioła. Do tarczy strzelali wszyscy przybyli Bracia. Pierwsze miejsce zdobył Brat Tomasz Szydłowski KBS Mosina, drugie Brat Stanisław Rembowski M-P KBS, a trzecie Brat Dariusz Karnabal  KBS Mosina.

4. Tarcza Charytatywna KBS Mosina. Tarcza ku pamięci naszego zmarłego Brata Krystiana Zimmera. Tarcze ufundował Brat Krzysztof Zimmer. W konkurencji brali udział wszyscy goście. Pierwsze miejsce zdobył Brat Damian Kapczyński z KBS Mosina, drugie Brat Henryk Chraplewski z KBS Mosina, a trzecie Brat Grzegorz Szydłowski z KBS Mosina.

W imieniu rodziców Brata Krystiana i wszystkich Braci KBS Mosina tradycyjnie dziękujemy wszystkim Braciom oraz przybyłym gościom za wzięcie udziału w konkurencji. Jednocześnie składamy gratulacje Bratu Damianowi Kapczyńskiemu kuzynowi Brata Krystiana za zajęcie pierwszego miejsca.

5.Tarcza Bracka. W konkurencji wzięli udział wszyscy goście. Pierwsze miejsce zajął Brat Tomasz Szydłowski z KBS Mosina, drugie Brat Dariusz Karnabal z KBS Mosina, trzecie Brat Zbigniew Suszka z KBS Mosina.

6.Tarcza dla Pań. udział w konkurencji brały udział tylko panie. Pierwsze miejsce zajęła Alicja Herter, drugie Wiktoria Podbylska , trzecie Katarzyna Suszka Członek Wspierający KBS Mosina .

7.Strzelanie do Kura. W konkurencji wzięli  wszyscy goście. Zestrzelenia Kura dostąpił, a zarazem zajął pierwsze miejsce Brat Grzegorz Szydłowski z KBS Mosina, drugie miejsce zajęła Katarzyna Suszka  Członek Wpierający KBS Mosina, a trzecie Brat Marek Kaniewski KBS Pogorzela

8. Tarcza Młodzieżowa. W konkurencji brała udział młodzież do 18-tego roku życia przy użyciu broni pneumatycznej. Pierwsze miejsce zajął Maksymilian Przynoga, drugie Natalia Pawlaczyk a trzecie Adam Karnabal.

Zawody odbyły się w jak zawsze miłej atmosferze przy wsparciu bardzo ładnej pogody i pomocy zaprzyjaźnionych Braci . Bardzo dziękujemy Bratu Mikołajowi Popławskiemu i Bratu Wojciechowi Maciejewskiemu z M-P KBS  za pomoc w przeprowadzeniu zawodów Zielonoświątkowych A.D.2019 na strzelnicy w Ludwikowie oraz Bratu Arkadiuszowi Podbylskiemu i Bratu Hubertowi Zawadzie z Lubońskiego Bractwa Strzeleckiego za obsługę armat czarnoprochowych . Gratulujemy wszystkim zwycięzcom poszczególnych konkurencji a zarazem wszystkim przybyłym gościom.

Zmagania strzeleckie Zielonoświątkowe KBS Mosina A.D.2019 zostały zakończone tradycyjną salwą  z armat czarnoprochowych na cześć Króla, Rycerzy i Wszystkich Zwycięzców w poszczególnych konkurencjach.

Bracia KBS Mosina zapraszają na Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2019

15 maja 2019

Serdecznie zapraszamy na Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe KBS Mosina, które odbędzie się 26.05.2019 na strzelnicy w Ludwikowie, rozpoczęcie imprezy o godzinie 14:00.

W programie imprezy:

1. Kur Zielonoświątkowy (strzelają tylko Bracia KBS Mosina). Fundator Król Zielonoświątkowy A.D.2018 Brat Tomasz Miężał.

2.Tarcza 3-Majowa (strzelają tylko Bracia KBS Mosina). Fundator Brat Dariusz Karnabal.

3.Tarcza Rycerzy Zakonu Św.Michał Archanioła (strzelają wszyscy Bracia KBS). Fundator Brat Mariusz Skrobiszewski.

4.Tarcza Charytatywna (strzelają wszyscy  goście). Fundator Brat Krzysztof Zimmer.

5.Tarcza Bracka (strzelają wszyscy goście). Fundator Brat Henryk Chraplewski.

6.Tarcza dla Pań (strzelają wszystkie Panie). Fundator Bracia KBS Mosina

7.Kur (strzelają wszyscy goście). Fundator Brat Tomasz Miężał.

Zapewniamy jak zawsze miłą atmosferę i syty poczęstunek.

 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe 2018

21 grudnia 2018

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy złożyć najlepsze życzenia. Aby ten czas był spędzany wspólnie z bliskimi oraz życzymy dużo zdrowia.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie

Królewskie Strzelanie Żniwne 2018

14 października 2018

W dniu 8.09.2018 na strzelnicy w Ludwikowie odbyły Królewskie Zawody Żniwne naszego Bractwa. Wszystkich Braci i przybyłych gości przywitał Prezes KBS Mosina Brat Tomasz Miężał. Rozpoczęcie zmagań zostało zasygnalizowane salwą wiwatową z armaty czarnoprochowej. Przedstawiamy wyniki zmagań w następujących konkurencjach.

1.Tarcza Żniwna. Udział w konkurencji brali tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zajął Brat Tomasz Szydłowski, drugie Brat Grzegorz Szydłowski a trzecie Brat Zbigniew Suszka.

               Wiwat Król Żniwny A.D.2018 Brat Tomasz Szydłowski.

2. Tarcza Niepodległościowa. Udział w konkurencji brali tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zajął Brat Tomasz Rusiński, drugie Brat Mariusz Skrobiszewski ,trzecie Brat Grzegorz Szydłowski.

3. Tarcza Rycerzy Zakonu Św. Michał Archanioła. Udział w konkurencji brali tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zajął Brat Tomasz Miężał, drugie Brat Tomasz Szydłowski , trzecie Brat Grzegorz Szydłowski.

4. Tarcza Św. Sebasiana. Udział w konkurencji brali tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zajął Brat Dariusz Koralewski, drugie Brat Tomasz Rusiński , trzecie Brat Zbigniew Suszka.

5. Tarcza Powstańcza. Udział w konkurencji brali tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zajął Brat Grzegorz Szydłowski, drugie Brat Tomasz Szydłowski a trzecie Brat Mariusz Skrobiszewski.

6.Tarcza Bracka. Udział w konkurencji brali wszyscy goście. Pierwsze miejsce zajął Brat grzegorz Szydłowski KBS Mosina, drugie Brat Mikołaj Popławski M-P KBS , trzecie Brat Wojciech Maciejewski M-P KBS.

7. Strzelanie do Kura. Udział w konkurencji wzięli wszyscy goście. Zestrzelenia Kura dostąpił zajmując pierwsze miejsce Brat Kazimierz Stankowiak, drugie miejsce zajął Brat Dariusz Karnabal , trzecie Brat Jacek Stankowiak.

 

Zawody odbyły się w jak zawsze miłej atmosferze przy wsparciu bardzo ładnej pogody i pomocy zaprzyjaźnionych Braci z M-P KBS. Bardzo dziękujemy Bratu Mikołajowi Popławskiemu i Bratu Wojciechowi Maciejewskiemu za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów Zielonoświątkowych i Żniwnych na strzelnicy w Ludwikowie . Gratulujemy wszystkim zwycięzcom poszczególnych konkurencji a zarazem wszystkim przybyłym gościom.

Zmagania strzeleckie KBS Mosina A.D.2018 zostały zakończone tradycyjną salwą  z armaty czarnoprochowej

 

ESHS Leudal 2018

23 września 2018

W dniach 17-19 delegacja KBS Mosina brała udział w XIX Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców, które odbyły się na terenie Gminy Leudal w miejscowości Neer. Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę wydarzenia: ESHS Leudal

Serdecznie zapraszamy również do galerii związanej z naszym wyjazdem na ESHS w Leudal: galeria

Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe KBS Mosina 2018

1 czerwca 2018

W dniu 19.05.2018 na strzelnicy w Ludwikowie odbył się Królewski turniej Zielonoświątkowy. Bracia KBS Mosina staneli do zaciętej rywalizacji w kilku konkurencjach.

1. Strzelanie do Kura o godność Króla Zielonoświątkowego. Kura ufundował Król Zielonoświatkowy KBS Mosina 2017 Brat Dariusz Karnabal. W konkurencji wzięli udział tylko Bracia KBS Mosina. Zestrzelenia Kura dostąpił Brat Tomasz Miężał. Pierwszym Rycerzem został Brat Tomasz Rusiński a drugim Rycerzem został Brat Robert Suszka.

      Wiwat Król Bractwa A.D.2018 Brat Tomasz Miężał.

2.Tarcza 3-Majowa KBS Mosina. W konkurencji brali udział tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zdobył Brat Dariusz Karnabal, drugie Brat Tomasz Szydłowski, a trzecie Brat Zbigniew Suszka.

3.Tarcza Rycerzy Zakonu św. Michała Archanioła. Do tarczy strzelali wszyscy przybyli Bracia. Pierwsze miejsce zdobył Brat Marek Balcerek KBS Jutrosin, drugie Brat Robert Świerczyński LBK, a trzecie Brat Wojciech Maciejewski M-P KBS.

4. Tarcza Charytatywna KBS Mosina. Tarcza ku pamięci naszego zmarłego Brata Krystiana Zimmera. Tarcze ufundowała Barbara Zimmer. W konkurencji brali udział wszyscy goście. Pierwsze miejsce zdobył Brat Zbigniew Suszka z KBS Mosina, drugie Brat Wojciech Maciejewski z M-P KBS, a trzecie Brat Grzegorz Szydłowski z KBS Mosina.

W imieniu rodziców Brata Krystiana i wszystkich Braci KBS Mosina dziękujemy wszystkim Braciom oraz przybyłym gościom za wzięcie udziału w konkurencji. To już piąta rocznica gdy Brata Krystiana brakuje w naszych szeregach. Jednak jest i zostanie w naszej pamięci jako wspaniały Syn, Wnuk i Brat Kurkowy.  Tradycja fundowania Tarczy Charytatywnej jest symbolem obecności Brata Krystiana z nami.

5.Tarcza Bracka. W konkurencji wzięli udział wszyscy goście. Pierwsze miejsce zajął Brat Piotr Cuprych z KBS Jutrosin, drugie Brat Wojciech Maciejewski M-P KBS, trzecie Brat Franciszek Kulik M-P KBS.

6.Tarcza dla Pań. udział w konkurencji brały udział tylko panie. Pierwsze miejsce zajęła Alicja Herter, drugie Beata Świerczyńska, trzecie Małgorzata Szefer.

7.Strzelanie do Kura. W konkurencji wzięli  wszyscy goście. Zestrzelenia Kura dostąpił, a zarazem zajął pierwsze miejsce Brat Robert Świerczyński LBK, drugie miejsce zajął Brat Tomasz Miężał KBS Mosina, a trzecie Brat Stanisław Maciejewski M-P KBS.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom poszczególnych konkurencji a zarazem wszystkim przybyłym gościom.

 

 

Bracia KBS Mosina zapraszają na Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe 2018

14 maja 2018

Serdecznie zapraszamy na Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowe KBS Mosina, które odbędzie się 19.05.2018 na strzelnicy w Ludwikowie, rozpoczęcie imprezy o godzinie 14:00.

W programie imprezy

1. Kur Zielonoświątkowy (strzelają tylko Bracia KBS Mosina)

2.Tarcza 3-Majowa (strzelają tylko Bracia KBS Mosina)

3.Tarcza Rycerzy Zakonu Św.Michał Archanioła (strzelają wszyscy Bracia KBS)

4.Tarcza Charytatywna (strzelają wszyscy  goście)

5.Tarcza Bracka (strzelają wszyscy goście)

6.Tarcza dla Pań (strzelają wszystkie Panie)

7.Kur (strzelają wszyscy goście)

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet

8 marca 2018

Składamy najlepsze życzenia dla wszystkich Pań, żeby zawsze były uśmiechnięte i spełniały swoje marzenia.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie


« Poprzednia stronaNastępna strona »