Strona główna » Główna » Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowo-Rocznicowe KBS Mosina

Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowo-Rocznicowe KBS Mosina

1 czerwca 2021

W dniu 27.05.2021 na strzelnicy w Ludwikowie odbyło się Królewskie Strzelanie Zielonoświątkowo-Rocznicowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie. W tym roku przypadła 260-ta rocznica powstania i 10-ta reaktywacji naszego Bractwa. Zbiórka pocztów sztandarowych oraz przybyłych gości nastąpiła na Strzelnicy w Ludwikowie skąd nastąpił przemarsz do kaplicy gdzie odbyła się Msza Święta w intencji KBS Mosina odprawiona przez ks. kanonika Edwarda Majkę . Imprezę rozpoczął Prezes KBS Mosina Brat Tomasz Miężał przywitaniem przybyłych gości oraz odczytaniem kilku słów z genezy i historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie. Podczas części oficjalnej zostali uhonorowani Bracia założyciele oraz inni wyróżniający się Bracia. Pamiątkowe tabliczki rocznicowe zostały wręczone Bratu Grzegorzowi Szydłowskiemu, Krzysztofowi Zimmerowi, Tomaszowi Rusińskiemu i Zbigniewowi Suszce którzy zainicjowali reaktywację Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie. Wśród bieżących wyróżnień Brat Henryk Chraplewski, Krzysztof Chraplewski i Jerzy Szulc zostali odznaczeni Krzyżem Rycerskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczył Przewodniczący Sądu Honorowego Okręgu Poznańskiego ZKBS RP Brat Marek Baranowski Prezes Kórnicko-Bnińskiego KBS. Brat Dariusz Karnabal został odznaczony Gwiazdą KBS Mosina Klasy Drugiej, Brat Krzysztof Chraplewski oraz Brat Arkadiusz Podbylski LBK zostali odzanaczeni Gwiazdą KBS Mosina Klasy Trzeciej. Podczas części oficjalnej nastąpiło pasowanie Brata Zbigniewa Karcza na Brata Kurkowego. Po odczytaniu Roty Przyrzeczenia przez Prezesa Bractwa Brata Tomasza Miężała pasowania dokonał aktualnie panujący Król Zielonoświątkowy A.D. 2020 Brat Kazimierz Stankowiak. Część oficjalną zakończyło przemówienie ks.kanonika Edwarda Majki połączone z modlitwą w intencji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie.

Przedstawiamy wyniki zmagań w poszczególnych konkurencjach:

1. Strzelanie do Kura o godność Króla Zielonoświątkowego. Kura ufundował Król Zielonoświątkowy KBS Mosina 2020 Brat Kazimierz Stankowiak. W konkurencji wzięli udział tylko Bracia KBS Mosina. Zestrzelenia Kura dostąpił a jednocześnie Królem Bractwa został Brat Tomasz Rusiński . Pierwszym Rycerzem został Brat Henryk Chraplewski a drugim Rycerzem został Brat Zbigniew Karcz.

Wiwat Król Bractwa A.D. 2021 Brat Tomasz Rusiński

Wiwat Rycerze Brat Henryk Chraplewski i Brat Zbigniew Karcz

2.Tarcza 3-Majowa KBS Mosina. Tarczę ufundował Brat Grzegorz Szydłowski. W konkurencji brali udział tylko Bracia KBS Mosina. Pierwsze miejsce zdobył Brat Tomasz Losiak drugie Brat Jerzy Szulc a trzecie Brat Zbigniew Karcz.

3.Tarcza Rycerzy Zakonu św. Michała Archanioła.Tarczę ufundował Brat Mariusz Skrobiszewski. Do tarczy strzelali wszyscy Bracia KBS. Pierwsze miejsce zdobył Brat Tomasz Szydłowski, drugie Brat Zbigniew Suszka a trzecie Brat Adam Przewoźny.

4. Tarcza Charytatywna KBS Mosina. Tarcza ku pamięci naszego zmarłego Brata Krystiana Zimmera. Tarcze ufundował dziadek Krystiana Aleksader Zimmer. W konkurencji brali udział wszyscy goście. Pierwsze miejsce zdobył Brat Grzegorz Szydłowski KBS Mosina , drugie Sebastian Roszyk gość bractwa, a trzecie Brat Tomasz Miężał KBS Mosina.

W imieniu rodziców Brata Krystiana i wszystkich Braci KBS Mosina tradycyjnie dziękujemy wszystkim Braciom oraz przybyłym gościom za wzięcie udziału w konkurencji.

5. Tarcza Rocznicowa KBS Mosina. Tarczę ufundował Brat Tomasz Miężał. W konkurencji brali udział wszyscy goście. Pierwsze miejsce zajęła Kasjopea Michalska członek wspierający KBS Mosina, drugie Brat Tomasz Szydłowski KBS Mosina a trzecie Brat Krzysztof Chraplewski KBS Mosina.

6. Tarcza Bracka. Tarczę ufundował Brat Krzysztof Chraplewski. W konkurencji brali udział wszyscy goście. pierwsze miejsce zajął Brat Tomasz Szydłowski KBS Mosina, drugie Brat Roman Wieczorek KBS Opalenica a trzecie Brat Krzysztof Chraplewski KBS Mosina.

7.Tarcza dla Pań. Tarczę ufundował Brat Tomasz Losiak. W konkurencji brały udział tylko Panie. Pierwsze miejsce zajęła Ewa Chraplewska Gość Bractwa, drugie Vanessa Wojciechowska Gość Bractwa a trzecie Barbara Chraplewska Członek Wspierający Bractwa.

8. Tarcza Młodzieżowa. Tarczę ufundował Brat Witold Wilhelm.W konkurencji brała udział młodzież do 18-tego roku życia przy użyciu broni pneumatycznej. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Pawlaczyk, drugie Antoni Grzechowiak a trzecie Noemi Michalska.

9.Strzelanie do Kura. Kura ufundował Brat Zbigniew Karcz.W konkurencji wzięli  wszyscy goście. Zestrzelenia Kura dostąpił, a zarazem zajął pierwsze miejsce Brat Arkadiusz Podbylski LBK oraz Członek Wspierający KBS Mosina, drugie miejsce zajął Brat Zdzisław Jakubowski Kórnicko-Bnińskie KBS, a trzecie Łukasz Sałata gość bractwa.

Zmagania strzeleckie KBS Mosina A.D.2021 zostały zakończone tradycyjną salwą  z armaty czarnoprochowej na cześć Nowego Króla A.D. 2021, Rycerzy i wszystkich Braci Kurkowych oraz gości przybyłych na imprezę. Jednocześnie Zarząd Bractwa dziękuje wszystkim Braciom KBS Mosina oraz z zaprzyjaźnionych Bractw którzy zaangażowali się w organizację naszej imprezy.

Główna