Strona główna » Główna » Strzelanie Zielonoświątkowe Okręgu Poznańskiego A.D.2019

Strzelanie Zielonoświątkowe Okręgu Poznańskiego A.D.2019

4 czerwca 2019

W imieniu Braci Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie oraz Króla Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego A.D. 2018 Brata Grzegorza Szydłowskiego serdecznie zapraszamy na Królewskie Strzelanie Okręgu Poznańskiego które odbędzie się 16.06.2019 na strzelnicy w Ludwikowie.

 

W programie imprezy:

1. Strzelanie o Godność Króla Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego. Strzelanie do Kura (strzelają Bracia KBS Okręgu Poznańskiego). Kura Zielonoświątkowego funduje Król Okręgu Poznańskiego A.D. 2018 Brat Grzegorz Szydłowski

2. Strzelanie o Mistrza Okręgu Poznańskiego. (strzelają Bracia KBS Okręgu Poznańskiego). Tarcza Punktowa.

3. Strzelanie do Tarczy Króla Zielonoświątkowego A.D. 2018 Grzegorza Szydłowskiego (strzelają Bracia KBS). Tarczę funduje Brat Grzegorz Szydłowski.

4. Strzelanie do Tarczy Komandorii Poznańskiej Rycerskiego Zakonu Św. Michała Archanioła (strzelają Bracia KBS). Tarczę funduje Brat Grzegorz Szydłowski.

5. Strzelanie do Tarczy Jubileuszowej z okazji 25-tego turnieju o Godność Króla  Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego (strzelają Bracia KBS). Tarczę funduje Brat Grzegorz Szydłowski.

6. Strzelanie do Tarczy Brackiej z Wizerunkiem Patrona Bractw Św. Sebastiana (Strzelają Bracia KBS). Tarczę funduje Brat Grzegorz Szydłowski.

7. Strzelanie do Tarczy Charytatywnej (strzelają wszyscy goście). Tarczę funduje Brat Krzysztof Zimmer.

8. Strzelanie do Tarczy Pań (strzelają wszystkie Panie). Tarczę funduje Brat Zbigniew Suszka oraz Brat Tomasz Szydłowski

9. Strzelanie do Tarczy Młodzieżowej (strzela młodzież do 18-tego roku życia z broni pneumatycznej) Tarcza Punktowa.

10. Strzelanie do Kura (strzelają wszyscy goście) Kura funduje Król Zielonoświątkowy A.D. 2019 KBS Mosina Brat Tomasz Miężał.

        W Trakcie Zawodów KBS  Mosina Zapewnia Gościom Smaczne Jadło.

 

Informacje:

 godz.   9.00    Śniadanie królewskie .

 godz. 10.00    Msza święta w kaplicy w Ludwikowie odprawiana przez ks. kanonika Edwarda Majkę .

 godz. 11.00    Powitanie gości i oficjalne otwarcie strzelań .

 godz. 11.00-11.30  Losowanie nr. do strzelania o Godność Króla Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego A.D.2019, przygotowanie listy strzelających.

 godz. 11.45    Rozpoczęcie strzelania o Godność Króla Zielonoświątkowego Okręgu Poznańskiego A.D.2019 ( Kur Zielonoświątkowy ) .

 godz. 12.00-16.00  Sprzedaż biletów do tarcz.

 godz. 16.30    Zakończenie strzelań do tarcz , początek strzelania do Kura (kur ogólnodostępny) .

 godz. 17.00    Podsumowanie wyników strzelań i dekoracja zwycięzców  poszczególnych konkurencji , zakończenie turnieju.

 godz. 17.30    Biesiada bracka.

 

Główna