Strona główna » Główna » Walne Zebranie KBS Mosina 2014

Walne Zebranie KBS Mosina 2014

25 marca 2014

    W dniu 8.03.2014 w siedzibie bractwa przy ulicy Poznańskiej 4 odbyło się Walne Zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mosinie. Obrady rozpoczęto od przywitania przybyłych Braci oraz  szanownych Pań, które zostały obdarowane symbolicznymi kwiatami z okazji przypadającego w dniu zebrania Dnia Kobiet. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego naszego Brata Krystiana Zimmera. Funkcja przewodniczącego zebrania przypadła Prezesowi Zarządu Bratu Grzegorzowi Szydłowskiemu. Następnie wybrano Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną, którym przewodniczył Brat Tomasz Miężał. Sprawozdanie z działalności bractwa za rok 2013 przedstawił Prezes Zarządu Brat Grzegorz Szydłowski , następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Brat Zbigniew Suszka odczytał protokół z prac Komisji Rewizyjnej. Na zebraniu przedstawiono kandydatury dotyczące zmian w Zarządzie Bractwa oraz Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie zatwierdzono przyjęcie nowych członków w szeregach Bractwa. Z funkcji Strzelmistrza zrezygnował Brat Mariusz Skrobiszewski, jednoczesnie przyjął funkcję Skarbnika. Z funkcji Skarbnika zrezygnował Brat Tomasz Rusiński jednocześnie przyjmując funkcję Strzelmistrza.W Komisji Rewizyjnej z funkcji Przewodniczącego zrezygnował Brat Zbigniew Suszka. Funkcję Przewodniczącego przyjął Brat Tomasz Losiak. Nowi członkowie Bratwa to Witold Wilhelm, który otrzymał status Członka Honorowego, Piotr Stech, Adam Bilski i Rafał Studziński którzy otrzymują status Członków Zwyczajnych oraz nasze Panie które otrzymały status Członka Wspierającego. W dalszym ciągu zebrania Prezes Zarządu Brat Grzegorz Szydłowski przedstawił zamierzenia oraz plan działalności KBS Mosina na rok 2014. Zebranie zakończono omówieniem spraw bieżących. Z aktualnym składem Zarządu oraz Członków Bractwa można się zapoznać w zakładce Bracia, zapraszamy do odwiedzin.

Główna