Archiwum z dnia: 2013-03-14

Walne Zebranie KBS Mosina 2013

14 marca 2013
Możliwość komentowania Walne Zebranie KBS Mosina 2013 została wyłączona

W dniu 09.03.2013 roku w siedzibie bractwa przy ulicy Poznańskiej 4,  odbyło się uroczyste Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Mosińskiego KBS. Uroczystość rozpoczęto od przywitania przybyłych braci oraz dopełnienia obowiązujących procedur wynikających z prowadzenia zebrania. Sprawozdanie z działalności bractwa przedstawił Prezes Zarządu Brat Grzegorz Szydłowski, następnie Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Brat Zbigniew Suszka odczytał protokół z prac Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto absolutorium dla prac Zarządu Bractwa KBS Mosina za rok 2012.

Na zebraniu  przestawiono kandydatury dotyczące zmian w Zarządzie Bractwa, Komisji Rewizyjnej, Sądzie Honorowym oraz przedstawiono kandydatów do oficjalnego Pocztu Sztandarowego. Przeprowadzone głosowanie wykazało także jednomyślność w szeregach bractwa. W składzie Zarządu Bractwa funkcje Strzelmistrza obejmuje Brat  Mariusz Skrobiszewski, funkcję Sekretarza obejmuje Brat Tomasz Miężał. W składzie Komisji Rewizyjnej funkcje  Sekretarza obejmuje Brat  Łukasz Mazurek. W składzie Sądu Honorowego funkcje Przewodniczącego obejmuje Brat Dariusz Karnabal, funkcje Z-cy Przewodniczącego obejmuje Brat Mariusz Filipiak oraz funkcje Sekretarza obejmuje Brat Jacek Stankowiak. Oficjalny Poczet Sztandarowy KBS  Mosina będzie reprezentowany przez Brata Roberta Suszke, Brata Tomasza Losiaka oraz Brata Tomasza Rusińskiego.

Dalszy ciąg  zebrania przebiegał według ustalonego harmonogramu. Prezes Zarządu Grzegorz Szydłowski przestawił zamierzenia oraz  plan działalności, a Skarbnik  Brat Tomasz Rusiński preliminarz wydatków KBS Mosina na rok 2013. W celu usprawnienia przesyłu informacji w bractwie uruchomiona została poczta bracka. Wolne uwagi i wnioski zakończyły oficyną część zebrania. Resztę czasu spędzono w bardzo sympatycznej atmosferze  omawiając sprawy bieżące.

Z aktualnym składem Zarządu można się zapoznać na stronie Bracia zapraszamy do odwiedzin.