Strona główna » Główna » Strzelania 2012

Strzelania 2012

7 listopada 2012

Przedstawiamy zwycięzców w poszczególnych zawodach strzeleckich przeprowadzonych przez bractwo w 2012 roku. Tradycyjnie więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie Strzelania. Zapraszamy do odwiedzin.

Strzelania  o  tytuł Króla  3-cio  majowego

2012  –  Tomasz  SZYDŁOWSKI
 

Strzelania  Zielonoświątkowe  o tytuł  Króla  Bractwa :

2012  –  Tomasz  SZYDŁOWSKI

Strzelania  o  tytuł  Króla  Żniwnego :

2012  – Tomasz  MIĘŻAŁ
 

Strzelanie  do  tarczy Rycerskiego Zakonu św. Michała Archanioła :

2012  – Tomasz  MIĘŻAŁ
 

Strzelanie  do  tarczy  Niepodległościowej :

2012  – Paweł ZYDORCZYK
 

Strzelanie do tarczy Sztandarowej :

2012 – Mariusz SKROBISZEWSKI
 

Strzelanie  do tarczy  Brackiej :

2012  –  Mariusz  SKROBISZEWSKI
 

Strzelanie do tarczy Fundacyjnej I (czarnoporochowe) z broni długiej :

2012 –  Krzysztof ZIMMER
 

Strzelanie  do  tarczy  Fundacyjnej II ( czarnoprochowe ) z broni krótkiej :

2012  –  Tomasz  MIĘŻAŁ
 

Główna